www.detektivi.com

Частен детектив - Детективска агенция Инкогнито

Частни детективи с богат опит!

Имате съмнение - използвайте Детективски услуги от Инкогнито  Детективска Агенция Инкогнито предлага бързи и качествени детективски услуги с опитни частни детективи - ДИСКРЕТНО. Работи 24 ч. в денонощието на конкурентни цени.

  Нашите частни детективи са обучени в специализирани разследвания и наблюдения и разполагат с контакти и ресурси да проучат и издирят всеки и навсякъде в страната ни и по света, дори тези които смятат себе си за „неуловими“. Детективска агенция Инкогнито предлага най-високите професионални стандарти за детективски услуги. Ние можем да разкрием факти и да осигурим доказателства, което Ви позволява да вземете правилното решение.

  Детективска агенция Инкогнито извършва всякакви детективски услуги, включително разкриване на изневери, брачни разследвания, издирване на лица и справки за тях, издирване на длъжници, укриващи се лица и др. Детективската агенция работи и с други детективски агенции, за да предложи най-широк спектър детективски услуги и то на конкурентни цени.

  Ето по-подробен списък детективски услуги

 • Наблюдение и доказване на изневяра с фото и видео материал, дата, час и изготвен доклад относно движението и действията на даден обект
 • Проучване и разследване на конкурентни фирми - съдружници, дялови участия, имоти, стоки, внос, цени, продажби, проучвания на пазари и други
 • Събиране на сведения за изминали и предстоящи събития
 • Събиране на данни за отделни лица и фирми
 • Наблюдение и установяване на нелоялна конкуренция
 • Събиране на сведения за настоящи и бъдещи служители, проучване на кандидати за работа
 • Частни детективи за разследвания на случаи от различно естество и характер
 • Корпоративен шпионаж
 • Издирване на укрили се или изчезнали лица, Издирване на длъжници
 • Издирване на биологични родители
 • GPS системи за проучване на "обекти"
 • Компютърен и телефонен софтуер - разполагаме с необходими програми за проследяване и подслушване на компютри и мобилни телефони
 • Предбрачни проучвания - проучване на бъдещи съпруги / съпрузи, приятели / приятелки и т.н.
 • Наблюдение на лица със съмнително поведение - влечение към алкохол, хазарт, наркотици и др. подобни)

Детективски услуги от Детективска агенция Инкогнито

Детективи от детективска агенция Инкогнито - частни детективи с опит при разследванe на изневери  Изневери и брачни разследвания

  - Разкриване на изневярата, събиране и документиране на факти при самото деяние - Дискретно
  - Доказване на изневери с фото и видео материали
  - Разследване и установяване на причини за неадекватно поведение на членове от семейството (роднини, близки). Причините за това могат бъдат различни - наркотици, алкохол, хазарт, заплахи, изнудване и др.
  - Наблюдение и разкриване на осъществени или очаквани факти, обстоятелства и деяния при проблеми с деца, семейни конфликти, възрастови кризи
  - Оказване на съдействие и събиране на данни при семейни конфликти, потърпевши от които са член от семейството или децата, във връзка със "Закона за защита срещу домашно насилие" и "Закона за закрила на детето", както и събиране на факти за развод

Установяване на факти и обстоятелства при издирване и разследване  Издирване и проучване на лица

  - Издирване на лица - безследно изчезнали, укриващи се или лица без постоянен адрес
  - Изясняване на биографични данни като дата на раждане, семейно положение, съдебно досие, адрес, месторабота
  - Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица
  - Установяване на данни, характеризиращи отделни физически и юридически лица
  - Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между отделни физически или юридически лица, или могат да бъдат използвани за преустановяването на тези конфликти
  - Събиране на информация по граждански и наказателни дела

Корпоративна сигурност  Фирмени разследвания - фирмена сигурност

  - Проучване на фирми при покупки, продажби и др.
  - Проучване на кандидати за работа
  - Изучаване на пазара
  - Събиране на информация за делови преговори
  - Установяване на неплатежоспособни, некредитоспособни и ненадеждни партньори
  - Установяване на факти и обстоятелства за нелоялна конкуренция
  - Доказване на нарушения при реализация на права върху обекти на интелектуална собственост
  - Установяване на лица или обстоятелства, свързани с промишлен шпионаж или с опазване на фирмена тайна

Модерни технически средства за издирване, наблюдение, заснемане при разследване изневери, промишлен шпионаж, издирване на укриващи се, длъжници, изясняване на данни и факти  Системи за проучване и технически контрол

  - Откриване и отстраняване на скрити камери и микрофони в жилища, офиси, автомобили
  - Блокиране на подслушвателни устройства
  - Изграждане на системи за скрит аудио и видео контрол
  - Системи за аудио и видео наблюдение през РС - преглед и запис в реално време
  - Сателитни връзки
  - GPS системи за проучване и следене на обекти

  Скрито наблюдение

Частен детектив - София, Пловдив, Варна, Бургас    Скритото наблюдение се прилага от частните детективи, за да може да се събере повече информация за определено лице - начин на живот, контакти, месторабота, или да се разкрият факти във връзка с подозрително поведение на деца или други членове на семейството (алкохол, хазарт или наркотици).
  Екипът на детективска агенция Инкогнито за скрито наблюдение е изграден от частни детективи, бивши полицаи и военни, доказали своите умения за специални операции и разследвания при детективски услуги. Частните детективи в Инкогнито притежават богат опит и работят на територията на цялата страна и в Европа. За повече информация позвънете на посочените телефони или изпратете e-mail, независимо дали сте от София, Пловдив, Варна, Бургас, Хасково, Стара Загора, Благоевград, Русе, Плевен или друго населено място.
  В днешно време огромна част от работата на професионалните частни детективи е свързана с разследване и наблюдение "в дискретни и фини теми". Ние знаем как незабелязано да съберем необходимата информация, независимо дали тя е с положителен или отрицателен характер. Нашите частни детективи документират така, че да бъде използван като уличаващ материал, ако се наложи. Дискретността на разследващия частен детектив гарантира избягването на конфликти или разкриване от страна на наблюдаваното лице / лица, че е обект на детективска дейност.

  Други услуги от Частен детектив Инкогнито

  Детективите в Инкогнито използват специализирани компютърни и телефонни програми за сигурност, чрез които се оптимизира процеса на проучване и доказване при самото разследване. Частният детектив има възможност дискретно да наблюдава и подслушва. За повече информация - позвънете в Инкогнито!

 

Доверете се на Детективска агенция Инкогнито

Вашата анонимност е гарантирана!

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО
Услуги - други - Детективски услуги - детективи и детективски агенции - частен детектив, детективско бюро